Bli medlem! Swisha 150 kr till 123 150 97 10 (ange ditt namn och e-post)|info@vetenskapsrorelsen.se
Hem 2018-02-13T12:19:37+00:00

Om oss

Samarbeta och samverka

Stöd oss

Vi samverkar tvärvetenskapligt och pragmatiskt!

VRN är en fristående, partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som syftar till att främja kritiskt tänkande och en kvalificerad debatt.

Forskare, doktorand eller särskilt kritisk?

Vi arbetar tvärvetenskapligt – med skolor, forskningscentra och andra organisationer. Vi diskuterar, utvecklar processer och tar fram underlag för frågor som handlar om vetenskaplighet och kritisk analys.

Bli medlem i VRN!

Vi är en ideell förening som samverkar och utvecklas genom projekt. Genom att bli medlem möjliggör du för oss att fortsätta utvecklingen framåt.

Projekt

Infolabbet

Utbildning för journalister

Kritiskt tänkande – i teori och praktik

Det pedagogiska verktyget

Infolabbet är en digital vidareutveckling av antologin Kritiskt tänkande och utarbetas ideellt av forskare från många discipliner. Infolabbet utgör en kanal mellan forskning och skola och tar vara på erfarenheter från båda hållen i syfte att främja kritiskt tänkande i skolan. I dagsläget är Infolabbets hemsida under omkonstruktion pga hacking tidigare under året.

Vad kan vi säga om forskning, egentligen?

Projektet utvecklas under 2018.

Vår antologi

Verket ett samarbete mellan nio författare från olika fält och riktar sig till alla som vill veta mer om olika metoder för kritisk analys och granskning. Boken används vid många lärosäten i Sverige – på exempelvis lärarprogram, vid juridik- och retorikstudier och vid undervisning på grundskolans senare del och gymnasiet.