Bli medlem! Swisha 150 kr till 123 150 97 10 (ange ditt namn och e-post)|info@vetenskapsrorelsen.se
Om Vetenskapsrörelsen 2018-02-13T12:26:23+00:00

Våra utgångspunkter

Vi för samman kompetens och förmedlar kunskap så att den kommer allmänheten till gagn, genom interdisciplinära samtal, projektutveckling och granskning.

Att främja kritiskt tänkande
VRN har sedan start lagt fokus på kritiskt tänkande. Dessvärre ser vi tendenser till urholkning av begreppet när det används som slagträ i debatten och i utspel som görs på lösa grunder. Den kritiska granskningen och analysen kan å ena sidan förstås som ett slags förhållningssätt och å andra sidan utgöras av särskilda metoder. Vi arbetar med att sprida kunskap om dessa metoder, men tror att processen att förändra förhållningssätt sker över tid och eventuellt inte sker alls. Av den här anledningen tror vi att vi som förening behöver arbeta mer konkret och explicit kring olika typer av analys och olika metoder och material som kan användas för att exempelvis elever ska bli bättre informationsgranskare.

Att främja en kvalificerad debatt
Vi tror att alltför allmän användning av det vetenskapliga begreppet och utspel kring forskning kan bidra till missförstånd kring vad som är möjligt att utröna med hjälp av vetenskapliga metoder, hur forskningsresultat bör hanteras och vilka slutsatser som kan dras. Vi ser att det i samhällsdebatten finns en risk att tongivande personers privata åsikter, snarare än tydliga argument och ämnesexpertis, ligger till grund för eller inverkar på beslutsfattandet. Det finns dessutom komplexiteter inom vetenskapen som alltför sällan berörs och grundantaganden i samhällsdebatten som alltför sällan synliggörs och utmanas. Den ofta binärt uppställda relationen mellan vetenskap och ovetenskap leder till förhastade slutsatser och naivitet i samhällsdebatten, istället för förståelse. Vi tror att ett viktigt vetenskapligt ideal är ödmjukhet, men vi tror också att forskarsamhället bör träda fram i frågor där de kan bidra till samhällelig eller humanitär nytta.

 

Vi är en forskarhubb

som genererar projekt och samarbeten som främjar en kvalificerad debatt och kritiskt tänkande.