Bli medlem! Swisha 150 kr till 123 150 97 10 (ange ditt namn och e-post)|info@vetenskapsrorelsen.se
Bakgrund 2018-02-13T09:35:18+00:00

Starten på Vetenskapsrörelsen

Vår vision – att främja en kvalificerad debatt – är en integrerad idé i verksamheten både i vårt debattforum och i vårt arbete ute på skolor. Det kvalificerade innebär i första hand det ansvarstagande som ofta saknas och ett pragmatiskt förhållningssätt och tydlighet i argumentationen. Pragmatiken handlar framförallt om att binda vetenskapsbegreppet till funktions- och processfrågor. Genom att tala om detta, snarare än vetenskap kontra ovetenskap eller pseudovetenskap, kan vi förhoppningsvis bidra med utökad kunskap och förståelse för olika typer av t.ex. vetenskapsteoretisk problematik.

Formen på föreningen är ideell. Tanken är att den ska utgöra en samlingspunkt för vetenskapligt orienterade personer som vill höja nivån på debatten och nå ut med en mer nyanserad bild av samhällsfrågor och inte minst vetenskap. Föreningen grundades i början på året 2013 och har långsamt vuxit fram i ett försök att skapa en effektiv plattform för debatt och ge skolverksamheten i Sverige effektiva metoder för undervisning i den källkritiska- och vetenskapliga metoden.

Interimsstyrelsen i Vetenskapsrörelsen utgjordes till största del av nära vänner med olika akademiska kompetenser och bidrog till framväxten av föreningens koncept. När de första stadgarna var skrivna skickades mail ut till ett antal doktorandråd på Stockholms universitet och här började Vetenskapsrörelsens ordinarie styrelse ta form. Denna tillträdde i april 2015.

Kritiskt tänkande i skolan

Att godta påståenden vare sig de är uttryckta i skrift i en lärobok, en debattartikel eller uttalade på TV, utan att underkasta dem vidare reflektion, är en ineffektiv metod för kunskapsinhämtande. Problematiken är en av drivkrafterna för vårt arbete att hitta en ny metod för debatt och diskussion och att ge ungdomar, våra framtida debattörer, verktyg att arbeta mer medvetet kring informationsspridning.

Idag är många ungdomar aktiva i ungdomsförbund, olika föreningar och intresseorganisationer och utgör en mycket stark samhällskraft. Att den då uppmanas till en aktiv och konstruktiv metod för att undersöka och värdera påståenden kan i slutändan vara en demokratisk fråga. Utan kunskap om hur forskning och politik bedrivs, hur statistik kan användas, hur retorik formar hur vi ser på argument och att många antaganden kring vårt samhälle står outmanade, är det svårt att förhålla sig kritisk på goda grunder.

En kvalificerad debatt

Vi vill att offentliga debattörer förhåller sig till vetenskap på ett etiskt och kvalificerat vis. Argumentationen kring vetenskap och vetenskaplighet menar vi bör konkretiseras snarare än idealiseras. Vi menar att nyttan av att sortera in idéer, uttryck och föreställningar i kategorier som vetenskapliga kontra ovetenskapliga är högst begränsad. Genom att istället diskutera med hänsyn till fynd, forskningsprocesser, metoder och den retoriska situationen, kan större klarhet nås och debatten föras sakligt. Vi tror att en tydlig argumentation kan bidra till kunskap.

Vi har..

utkommit med antologin Kritiskt tänkande – i teori och praktik

utarbetat det pedagogiska verktyget Infolabbet

påbörjat arbetet med en vidareutbildning för journalister.